DKMS Logo

  Beitrag drucken

Kordon Kanının Avantajları

Kordon kanı en uygunudur

Kordon kanından elde edilen kök hücre transplantasyonu, tedavi için uygun bağışçı bekleyen hematopoietik sistem hastalıkları taşıyan insanlar için yararlı bir ek tedavi sunmaktadır.

 

Kordon kanından elde edilen kök hücrelerin fonksiyonları henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle muhtemel bir reddetme reaksiyonunun (Graft-vs.- Host-Hastalığı) ortaya çıkma ihtimali daha sonraki bir zamanda elde edilen kök hücreleriyle yapılan transplantasyondan daha düşüktür. Bu nedenle bir transplantasyon sırasında bütün doku özellikleri aynı olmak zorunda değildir. Bu durum az rastlanan HLA doku karakteristiği kombinasyonuna sahip hastalar ve etnik azınlıkların yakınları için bir avantaj oluşturur. Buna rağmen, kordon kanından elde edilen kök hücrelerin transplantasyonunda da „hasta ve bağışçının doku özellikleri ne kadar uyumluysa, o kadar iyidir“ kuralı geçerlidir.

 

Kordon kanından elde edilen kök hücreler tıbbi bir ürün olarak hemen kullanıma hazır bir biçimde depolanmaktadır ve birkaç gün içinde dünyanın herhangi bir yerinde yapılacak transplantasyon için hazır hale getirilebilir.

 

Kordon kanı transferinde hastalık patojenlerinin bulaşma riski yetişkin kişilerdeki kan naklindekinden daha düşüktür. Bu özellikle örneğin transplantasyondan sonra ölümcül komplikasyonlara yol açabilen sitomegalovirüs (CMV) için geçerlidir.

 

Ancak şu nokta dikkate alınmalıdır: Kordon kanındaki kök hücre sayısı kemik iliğindeki ya da periferik kandaki kök hücre preparatlarına oranla daha sınırlıdır. Bu durum alıcıda kanın yeniden oluşturulmasını geciktirerek sıklıkla komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çocuklar ve düşük kilolu yetişkinlerin potansiyel alıcı olabilme ihtimali sınırlıdır.