DKMS Logo

  Beitrag drucken

Kahraman olmak için doğmak!

Kahraman olmak için doğmak!

Bebeğinizin göbek kordonu büyük işler başarabilir: Göbek kordonu iki kez hayat verir! Göbek kordonu hamilelik sırasında bebeğinizle aranızdaki hayati önemdeki bağlantıdır. Bu bağ sayesinde bebeğinizin gelişimi için gerekli olan herşey ona aktarılır. Çocuğunuz sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtığında, göbek kordonu görevini yerine getirmiş demektir. Daha açık söylenmesi gerekirse, yeni doğan bebeğin ve annenin artık ona ihtiyacı yoktur.

 

Ama göbek kordonu içinde bulunan kan gereksiz değildir. Bu kan büyük işler başarabilir, çünkü hayat kurtaran çok değerli kök hücreler içermektedir. Doğumdan sonra toplanan ve saklanan kan, hemen yarın bir mucize yaratabilir: DKMS Kordon Kanı Bankası’nda saklanan küçük kahramanınızın kök hücreleri bir lösemi hastasıyla uyuştuğunda, kök hücreler bu hastaya nakledilebilir. Böylece hasta yeni bir yaşam için şans elde etmiş olur.

Göbek kordonu hayat kurtarır!

Kordon kanından elde edilen kök hücreleri, kendi kök hücreleri doğru işleve sahip olmayan ya da kanser nedeniyle hücrelerin zarar görmesi nedeniyle hastalanan kişilere yardımcı olabilir. Bu ağır hastalıklar, lösemi ve diğer ölüm tehlikesi taşıyan hematopoietik sistem hastalıkları gibi rahatsızlıklardır. Yetmişi aşkın hastalığın tedavisinde kök hücreler başarılı olarak kullanılmaktadır. Bu hastalıklar genelde kemoterapi ya da ışın terapisi ile tedavi edilebilmektedir.

 

Birçok durumda yabancı bir bağışçının sağlıklı kök hücrelerinin hastaya nakledilmesi yeni bir yaşam için tek umuttur. Kök hücre naklinin en belirleyici şartı bağışçı ve hastanın doku özellikleri arasında nerdeyse %100’e yakın uyum olmasıdır. Bu, bir hasta için uygun bağışçının bulunmasını oldukça zorlaştırır (bu olasılık yirmi binde bir ile birkaç milyonda bir arasındadır).

 

DKMS gibi bağışçı bilgi bankalarına rağmen her beş hastadan biri hala kendine uygun bağışçı bulamamaktadır. „Doğru“ bağışçıyı bulma şansını arttırmak açısından, mümkün olduğunca çok sayıda bebeğin kahramanlara dönüşerek kordon kanlarını bağışlamaları önemlidir.

 

Kordon kanından elde edilen kök hücrelerin fonksiyonları henüz tam olarak gelişmediği için, kordon kanı bunun için özellikle uygundur ve muhtemel bir reddetme reaksiyonunun (Graft-vs.- Host-Hastalığı) ortaya çıkma ihtimali daha sonraki bir zamanda elde edilen kök hücreleriyle yapılan transplantasyondan daha düşüktür. Bu nedenle bir transplantasyon sırasında bütün doku özelliklerinin %100 uyum sağlamasını gerektirmez. Bu durum az rastlanan HLA doku karakteristiği kombinasyonuna sahip hastalar ve etnik azınlıkların yakınları için bir avantaj oluşturur.

 

Böylece kordon kanından elde edilen kök hücre transplantasyonu, tedavi için uygun bağışçı bekleyen hematopoietik sistem hastalıkları taşıyan insanlar için yararlı bir ek tedavi sunmaktadır.

Herkes için bir hayat hediyesi

DKMS, bu yüzden kordon kanından kazanılan kök hücrelerin tüm hastaların kullanımına açılmasını tavsiye etmektedir.

 

Ancak, kordon kanını sadece kendi bebeğiniz için de saklama imkanı da mevcuttur. Bu durumda, kanın ileride tedavi amaçlı olarak kullanılıp kullanılamayacağının bilinememesinin yanı sıra, masraflar da anne-baba tarafından karşılanacaktır. Küçük kahramanınıza ileride kendisinin yaptığı ilk iyiliği anlatmak hoş olmaz mı?

Kordon kanı bağışıyla ilgili sorularınız mı var?

Kordon kanı bağışıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bizimle doğrudan temasa geçebilirsiniz.

 

İletişim